بهره‌وری

ماکو ویژن توانایی تشخیص چندین بارکد مختلف در استاندارد ISO و در زوایا و فواصل مختلف را داراست. در سرعت معمول کانوایر، هر دستگاه ماکو ویژن، می تواند جایگزین حداقل سه بارکد اسکنر دستی گردد. شما می توانید با افزایش سرعت کانوایر و اسکن بارکدها در سرعت بالاتری که نیروی انسانی با استفاده از بارکدخوان های دستی قادر به شناسایی آن ها نیست، نرخ تحویل خط تولید خود را افزایش دهید.