ماژولاریتی


طراحی ماژولار سخت افزار ماکو ویژن، امکان اسمبل کردن سریع ماژول های مختلف را برای کاربر فراهم می نماید. در صورتی که یک بخش سخت افزاری نیازمند تعمیر و یا تعویض باشد، فرآیند تعویض به آسانی صورت می پذیرد. 

سیستم نورپردازی ماژولار این امکان را به کاربر می دهد که بر اساس نیازمندی، شدت روشنایی را تنظیم کند.

طراحی ماژولار نرم افزار ماکو ویژن، قابلیت شخصی سازی محصول برای محیط ها و کاربردهای مختلف را فراهم می کند.

دستگاه ماکو ویژن این قابلیت را دارد که با هر محیط و هر تغییر جدیدی، به سرعت تطبیق یابد. این ویژگی سبب به حداقل رسانی زمان از کار افتادگی سیستم در طی فاز تطبیق می گردد.

طراحی ماژولار نرم افزار و سخت افزار ماکو ویژن نه تنها سبب تسهیل فرآیند نگهداری ماکو ویژن می گردد، بلکه باعث می شود این محصول برای کاربردهای جدیدی مانند تشخیص اشیاء، شناسایی اشیا، تشخیص نقص، سورتینگ و … مناسب باشد.