بینایی ماشین

ماکو ویژن برای محدوده وسیعی از کاربردهای پردازش تصویر، با هدف بهینه سازی پروسه مدیریت انبارداری هوشمند، طراحی شده است. در گام نخست تولید، بارکد خوان هوشمند ماکو ویژن، سرویس خواندن انواع مختلف بارکد موجود بر روی برچسب های چاپی را برای کاربران فراهم ساخته است. ماکو ویژن قادر به خواندن بارکدهایی در انواع، جهات و فواصل مختلف است و همچنین قابلیت توزیع بارکدها از طریق شبکه را داراست. 

بارکد خوان های مبتنی بر تصویر، در مقایسه با اسکنرهای لیزری امتیازاتی را ارائه می دهند و اطلاعات بیشتری از بارکد را در بر دارند. آنها قادر به خواندن بارکدهای آسیب دیده و بارکدهایی در جهت های مختلف و یا در شرایط نورپردازی مختلف می باشند. نرم افزار ماکو ویژن، بارکدهایی را که به صورت جزئی آسیب دیده و یا مخدوش شده اند را پیش از کدگشایی، بازسازی می کند.

در کاربردهایی که جهت گیری قابل تکرار نیست، پیکربندی چند بارکد خوان لیزری با هم برای خواندن بارکد، مورد نیاز است. اما تنها با استفاده از یک بارکدخوان مبتنی بر تصویر می توان چندین بارکد که نوع، زاویه و فاصله متفاوتی نسبت به دوربین دارند را به صورت همزمان مکان یابی کرد و خواند.

بارکد خوان مبتنی بر تصویر ماکو ویژن در سه مرحله اقدام به خواندن بارکدها می کند:

ثبت تصویر: در این مرحله تصویری با فوکوس لنز مناسب و با رزولوشن کافی گرفته می شود.

تشخیص بارکد: در این مرحله بارکدهای مختلف موجود در یک فریم به صورت همزمان مکان یابی می شوند.

کد گشایی: در این مرحله کد گشایی بارکدها و بازسازی بارکدهای آسیب دیده انجام می شود.

لازم است که این مراحل به اندازه کافی سریع باشند تا همگام با فرآیندهای لجستیکی و تولید باشند.