بارکد خوان ماکو ویژن

بارکد خوان ماکو ویژن، سرویس خواندن انواع مختلف بارکد یک بعدی و دوبعدی موجود بر روی برچسب های چاپی را به شما ارائه می دهد.

ماکو ویژن برای شما مزایایی از قبیل اتوماسیون، بهبود فرآیند انبارداری، افزایش سرعت پروسه خواندن بارکد و افزایش نرخ تحویل کالا را ایجاد می کند. ماکو ویژن قادر به خواندن بارکدهایی در انواع، جهات و فواصل مختلف است و قابلیت توزیع بارکدها از طریق شبکه را دارد.

ماکو ویژن با بهره گیری از تکنیک های یادگیری عمیق و طراحی ماژولار سخت افزاری، امکان پشتیبانی از محدوده وسیعی از فواصل را فراهم می کند. 

 ماکو ویژن توانایی کدگشایی بارکدهای مخدوش، بارکدهای با کنتراست پایین و یا نویزی را داراست. هم چنین ماکو ویژن این قابلیت را دارد که در یک فریم به صورت همزمان، چندین بارکد با زوایای مختلف را شناسایی کند. نرم افزار پردازش تصویر ماکو ویژن، بارکدها را قبل از توزیع در شبکه، شناسایی و کد گشایی می کند.