بارکد خوان ماکو ویژن

دقت و کارایی: بارکد خوان های پایه ثابت، دقت، کارایی و سرعت خواندن بارکد را افزایش می دهند. این بارکد خوان ها قادر به تشخیص و خواندن بارکدهای مخدوش، کمرنگ، و یا کنتراست پایین می باشند.

تطبیق پذیری: بارکد خوان های پایه ثابت در صنایع مختلف مانند تولید، انبارداری، لجستیک، مراقبت های بهداشتی، خرده فروشی، فرودگاه ها و سایر محیط های کاری با سرعت بالا، کاربرد دارند. این سیستم ها قابلیت تطبیق آسان با سایر سیستم های موجود مانند خطوط تولید، نوار نقاله ها و سایر سیستم های خودکار را دارند. سرعت اسکن بالاتر آنها نسبت به اسکنرهای دستی آنها را تبدیل به یک گزینه ایده آل برای کاربردهای اسکن با حجم بالا می کند.

خودکار کردن فرایند ردیابی در سراسر زنجیره تامین.

صرفه جویی قابل توجه در هزینه نیروی انسانی شرکت ها.

سرویس مشتری و سرویس حفظ و نگهداری را بهبود می بخشد.

جلوگیری از خطای انسانی: استفاده از بارکد خوان های دستی در محیط های کار با سرعت بالا (۲ متر بر ثانیه) غیر ممکن است، هم چنین دقت نیروی انسانی در ساعات مختلف شبانه روز متفاوت است.